Enviroo-kerst-actie-instagram-trees-for-all-like-is-boom

Natuurbehoud staat centraal bij onze missie om bomen te platen. Voor iedere 5 likes op ons social media-bericht zullen wij een boom planten. Ons doel is groots: een heel bos creëren, samen met jou!

Bomen zijn essentieel voor het behoud van onze planeet. Ze zuiveren de lucht, bieden habitat aan diverse diersoorten en spelen een cruciale rol in het reguleren van het klimaat. Jouw simpele handeling, een like op ons bericht, wordt een zaadje dat een belangrijk verschil kan maken voor onze toekomst en die van komende generaties.

ACTIEVOORWAARDEN ENVIROO

 1. Met een like op de actiepost van de Enviroo boomplantactie via Instagram en Facebook doe jij mee
 2. Voor iedere 5 likes laten wij via Trees for All een boom planten
 3. Wij planten tot een max aan 100 bomen
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
 5. Deze actie loopt van 1 t/m 18 december 2023
 6. Deelnemers zijn op geen enkele manier
  persoonlijk verbonden aan Enviroo, niet familiair en niet als medewerker.
 7. Deelnemers gaan ermee akkoord dat de ingezonden informatie
  op de website en social media van Enviroo staan.
 8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen
  en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor
  Enviroo (DER KREIS Nederland B.V.).
 10. Enviroo en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn
  niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen,
  noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen,
  als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 11. Enviroo is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de
  door haar te verstrekken prijzen. Enviroo verleent
  geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 12. Enviroo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
  voor de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijzen.
 13. Enviroo behoudt zich het recht om de actieperiode te verlengen,
  te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 14. Vragen of opmerkingen m.b.t. een actie worden alleen behandeld
  mits deze gericht zijn aan: info@envirookeukens.nl
  of zijn gesteld via de officiële social media kanalen van Enviroo.
Enviroo-kerst-actie-instagram-trees-for-all-like-is-boom