ACTIEVOORWAARDEN ENVIROO

1. Deelnemers zijn op geen enkele manier
persoonlijk verbonden aan Enviroo, niet familiair en niet als medewerker.
2. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.
3. De prijs kan niet worden geruild of uitbetaald in contanten.
4. De winnaar of winnaars worden op de hoogte gebracht
via e-mail of social media van Enviroo.
5. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar
bekend worden gemaakt op de social media kanalen en website van Enviroo.
6. Deelnemers gaan ermee akkoord dat de ingezonden informatie
op de website en social media van Enviroo staan.
7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
8. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen
en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor
Enviroo (DER KREIS Nederland B.V.).
9. De winnaar of winnaars van de actie worden gekozen
aan de hand van een loting en/of stem mechanisme.
10. Enviroo en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn
niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen,
noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen,
als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
11. Enviroo is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de
door haar te verstrekken prijzen. Enviroo verleent
geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
12. Enviroo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijzen.
13. Enviroo behoudt zich het recht om de actieperiode te verlengen,
te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.
14. Vragen of opmerkingen m.b.t. een actie worden alleen behandeld
mits deze gericht zijn aan: info@envirookeukens.nl
of zijn gesteld via de officiële social media kanalen van Enviroo.

Enviroo-kerst-actie-instagram-trees-for-all-like-is-boom